ZAK. SEZONU 2021 OSTROŻANY SOBOTA 9 PAŹDZIERNIKA WIELKIE DZIĘKI PARAFII W OSTROŻANACH, ZAKŁADOM MIĘSNYM ŁUNIEWSCY I MUZEUM ROLNICTWA W CIECHANOWCU.