Regulamin Pielgrzymki Motocyklowej do Wilna. 2023

Celem motocyklowej pielgrzymki jest, pogłębienie wiary, budowanie wspólnoty polskich motocyklistów, wspólna pielgrzymkowa jazda, modlitwa i udział w Eucharystii w Wilnie, modlitwa w Ostrej Bramie.

Zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających! (Pielgrzymka to nie jest miejscem do piwkowania  itp. Jest szereg innych imprez na których sprzyjają ku temu  ich organizatorzy uszanujmy pielgrzymkę jako wydarzenie bezalkoholowe wydarzenie  ważne i inne. ) 

Zgłaszając swój udział w Motocyklowej Pielgrzymce do Wilna deklarujesz i równocześnie oświadczasz, że masz świadomość i wiesz iż: – uczestniczysz w Pielgrzymce na własną odpowiedzialność i ryzyko;

Continue reading „Regulamin Pielgrzymki Motocyklowej do Wilna. 2023”

Pod Twoją Obronę uciekamy się…

 

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.