Foty z XI pielgrzymki 2018

Tegoroczna XI Pielgrzymka Motocyklowa do Wilna i Ostrej Bramy odbyła się pod hasłem „Maryjo zaprowadź nas do Jezusa”. Wzięło w niej udział 150 pielgrzymów z całej Polski pod przewodnictwem księdza Janusza Szymańskiego.

Rozpoczęliśmy w Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej wspólną Jutrznią, po której ksiądz Janusz wygłosił konferencję. Mówił o tym, że Maryja nas wzywa, pokazuje nam drogę do Swojego Syna, a najważniejsze jest by Maryję z Chrystusem zaprosić do swojego życia w sposób wolny i świadomy, zaprzyjaźnić się z Nimi, być blisko Chrystusa i dać Mu centralne miejsce w swoim życiu.

Stamtąd przejechaliśmy na granicę w Ogrodnikach i po śniadaniu wyruszyliśmy do Wilna.

Pobyt w Wilnie rozpoczęliśmy od Mszy św. w Ostrej Bramie sprawowanej przez naszych kapłanów: ks. Janusza, ks. Wojciecha Piotrowskiego i ks. Dariusza Kucharka. Ks. Dariusz wygłosił homilię, którą oparł na trzech słowach: zamieszkać – by Chrystus zamieszkał w naszych sercach, zakorzenić – my mamy zakorzenić się w Chrystusie, i ugruntować – ugruntować naszą relację z Panem. Przed Sanktuarium zrobiliśmy wspólną pamiątkową fotografię i po obiedzie wyruszyliśmy na zwiedzanie razem z naszą panią przewodnik Katarzyną Kostygin.

Noc tradycyjnie spędziliśmy w polskiej szkole w Solecznikach. A ten dzień zakończyliśmy wspólną modlitwą różańcową i odśpiewaniem apelu.

Następnego dnia zaraz po śniadaniu, wspólnej modlitwie i pamiątkowym zdjęciu pojechaliśmy do Wilna. Złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze przy grobie Matki i Serca Syna (Marszałka Piłsudskiego), a potem zwiedziliśmy Cmentarz na Rossie. Stamtąd przejechaliśmy do hospicjum prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia, gdzie przygotowano nam poczęstunek i zgotowano miłe przyjęcie. Dalej już pieszo z naszą panią przewodnik udaliśmy się na zwiedzanie Wilna. Tego dnia wzięliśmy udział we Mszy świętej w kościele Ojców Franciszkanów.

Pielgrzymka została rozwiązana w Alitusie, skąd już małymi grupkami wszyscy udali się do domów.