Litwa: zasady wjazdu i tranzytu

Litwa: zasady wjazdu i tranzytu

Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia RL listą krajów dotkniętych przez Covid19 i zmianą zasad wjazdu, przybywających na Litwę z Polski OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ POSIADANIA negatywnego wyniku TESTU na obecność Covid-19 WYKONANEGO 72h PRZEZ WJAZDEM oraz OBOWIĄZEK PODANNIA SIĘ 10-dniowej KWARANTANNIE. Wszystkich obywateli RP zachęcamy do ponownego rozważenia konieczności przyjazdu na Litwę, a w razie braku konieczności – o rezygnację z przyjazdu.

godnie z opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia RL listą krajów dotkniętych przez Covid19 i zmianą zasad wjazdu, przybywających na Litwę z Polski OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ POSIADANIA negatywnego wyniku TESTU na obecność Covid-19 WYKONANEGO 72h PRZEZ WJAZDEM oraz OBOWIĄZEK PODANNIA SIĘ 10-dniowej KWARANTANNIE.

Nawet jeśli test był negatywny, podróżujący z Polski i innych obszarów ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Może ona zostać skrócona po 7 dniach i kolejnym negatywnym teście na COVID-19 wykonanym na koszt własny.

KWARANTANNA I TEST NIE OBOWIĄZUJE tylko:

  • osób, które posiadają  dokument stwierdzający, że dana osoba przechorowała COVID-19 (zakażenie koronawirusem) i zakażenie wirusem SARS-CoV-2 było potwierdzona testem PCR lub Antigen test, Rapid antigen test (RATs), ​​​​​nie później niż 180 dni przed powrotem/przybyciem na terytorium Republiki Litewskiej (dokument powinien być sporządzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej).
  • osób zaszczepionych przeciw COVID-19 tzn. osób, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej i posiadają zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej, certyfikat szczepień właściwy dla danego kraju lub międzynarodowy certyfikat szczepień (dokument powinien być sporządzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej).
  • osób jadących przez Litwę tranzytem;
  • członków oficjalnych delegacji.

 

TEST NIE OBOWIĄZUJE także pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, jeżeli czas ich pobytu na Litwie jest krótszy niż 72 h. Pracownicy takich firm muszą się jednak izolować od czasu wjazdu na Litwę do czasu jej opuszczenia, ale nie dłużej niż 10 dni. Wyjątek stanowią przewoźnicy, zatrudnieni w międzynarodowym transporcie drogowym, przybywający na Litwę na kilka godzin. Chodzi m. in. o kierowców, dostarczających lub odbierających ładunki oraz osoby, także tych, którzy przez Litwę przejeżdżają tranzytem. TEST NIE OBOWIĄZUJE również dzieci do 16 lat.

W pozostałych przypadkach wszystkie osoby są zobowiązane do posiadania negatywnego wyniku TESTU na obecność Covid-19 WYKONANEGO 72h PRZEZ WJAZDEM. W uchwale została zaś wyodrębniona grupa osób ZWOLNIONA Z KWARANTANNY.  Każda osoba przybywająca na Litwę, powinna do 48 h PRZED WJAZDEM zarejestrować się  na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.

Cudzoziemcy i obywatele Republiki Litewskiej mieszkający lub pracujący za granicą mogą opuścić Republikę Litewską przed upływem 10-dniowego okresu izolacji. Należy przed wyjazdem powiadomić Litewskie Narodowe Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego o planowanej dacie i godzinie wyjazdu, wypełniając ankietę dostępną na stronie https://nvsc.lrv.lt/notification-of-departure

Dodaj komentarz