Regulamin Pielgrzymki Motocyklowej do Wilna. 2019

Celem motocyklowej pielgrzymki jest, pogłębienie wiary, budowanie wspólnoty polskich motocyklistów, wspólna pielgrzymkowa jazda, modlitwa i udział w Eucharystii w Wilnie, modlitwa w Ostrej Bramie.

Zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających! (Pielgrzymka to nie jest miejscem do piwkowania  itp. Jest szereg innych imprez na których sprzyjają ku temu  ich organizatorzy uszanujmy pielgrzymkę jako wydarzenie bezalkoholowe wydarzenie  ważne i inne. ) 

Zgłaszając swój udział w Motocyklowej Pielgrzymce do Wilna deklarujesz i równocześnie oświadczasz, że masz świadomość i wiesz iż: – uczestniczysz w Pielgrzymce na własną odpowiedzialność i ryzyko;

czytaj więcej…